Bỏ thuốc lá hoàn toàn không có tác dụng? Hay có mẹo nào đó bên trong?

Một số sản phẩm đã được đề nghị để giúp mọi người bỏ thuốc lá. Tôi không tin rằng những sản phẩm này hoạt động. Có quá nhiều rủi ro khi bỏ hút thuốc, bao gồm: • Các triệu chứng cai thuốc. Các triệu chứng cai thuốc có thể cực kỳ (ví dụ, ho, co thắt cơ bắp, v.v.) và rủi ro của chúng thường rất cao. • Thèm thuốc lá quá mức. Những người muốn bỏ hút thuốc có khả năng muốn tìm các sản phẩm giúp họ hút ít thuốc lá hơn. Nếu bạn không thể bỏ thuốc vì cảm giác thèm thuốc của bạn quá mạnh, bạn có thể gặp vấn đề lớn với các triệu chứng cai và các triệu chứng của bạn có thể khiến bạn không thể bỏ thuốc. Điều này có thể giải thích tại sao những người hút thuốc nhiều trong cuộc sống của họ thấy rằng việc bỏ thuốc lá rất khó khăn. Họ có thể gặp khó khăn trong việc bỏ thuốc lá hoàn toàn, nhưng ít nhất một số cơn thèm thuốc của họ đã biến mất. • Thèm quá mức cho các sản phẩm hút thuốc. Những người hút thuốc nhiều thường có cảm giác thèm hút thuốc rất cao. Họ có thể không thèm những thứ tương tự mà họ từng hút thuốc, hoặc họ có thể gặp khó khăn khi dừng lại vì họ không có đủ động lực để bỏ thuốc lá.

Cách đối phó với "Thèm thuốc" Khi mọi người có ham muốn hút thuốc mạnh mẽ, họ dễ dàng đưa ra quyết định tiếp tục hút thuốc ngay cả khi họ phát hiện ra rằng họ có thể không làm được.

Đánh giá cuối cùng của chúng tôi

Nikotinoff

Rebecca Hood

Nikotinoff rất có thể là một trong những lựa chọn lý tưởng nhất để bỏ hút thuốc trong thời gian dài...